CrueltyFreeBeauty.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CrueltyFreeBeauty.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, via bijvoorbeeld het contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– E-mailadres

– Inhoud van emails

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Internetbrowser en apparaat type

De eerste vier gegevens verzamelen wij wanneer jij een e-mail stuurt via CrueltyFreeBeauty.nl. Je IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type worden verzamelt door Google Analytics en mijn webhost Antagonist, die met deze gegevens rapportages kunnen maken over hoeveel mensen CrueltyFreeBeauty.nl bezoeken en welke pagina’s gelezen worden. Je IP-adres kan tevens gedeeld worden met een affiliate partij indien je op een link naar een webshop klikt vanaf CrueltyFreeBeauty.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CrueltyFreeBeauty.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het ontvangen van e-mails van bezoekers.
– Verzamelen van data door Google Analytics en mijn webhost.
– Je IP-adres wanneer je op een link klikt en doorgaat naar een andere website. Deze website weet dan dat je via CrueltyFreeBeauty.nl komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CrueltyFreeBeauty.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, e-mailadres en inhoud via de mail: 24 maanden.
IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type via Google Analytics: 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

CrueltyFreeBeauty.nl deelt bovenstaande persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CrueltyFreeBeauty.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt CrueltyFreeBeauty.nl gegevens aan andere derden:

Google Analytics en Antagonist, voor het verwerken van analytische data. Zie ook het stuk hieronder over cookies.
Affiliate partijen Daisycon en Awin, zodat zij weten dat jij via CrueltyFreeBeauty wordt doorgeleid naar hun website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CrueltyFreeBeauty.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk een stappenplan via de website van de Consumentenbond om dit aan te passen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sophie@naoki.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CrueltyFreeBeauty.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sophie@naoki.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Naoki.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

sophie@naoki.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CrueltyFreeBeauty.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sophie@naoki.nl.